Kayıtlar

Zilyetlik Türleri - Eşya Hukuku #6

Zilyetlik, Hak/Sicil Zilyetliği, Hukuki Niteliği - Eşya Hukuku #5

Ayni Hakların Çeşitleri - Eşya Hukuku #4

Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler - Eşya Hukuku #3

Eşya Türleri, Ayni Hak ve Taşınmaz Yükü - Eşya Hukuku #2